Nu kommer fakturan varje månad.

Fr o m 221101 börjar vi fakturera våra kunder varje månad.

Detta gäller våra kunder som har elnät, elhandel och eller/fjärrvärme hos oss.
Observera att vi tar inte ut någon fakturaavgift.

Just nu är elpriserna väldigt höga. Nedan försöker vi förklara varför och hur ni själva kan göra för att sänka era elkostnader.

Varför är min faktura mycket högre än den brukar?

Just nu har vi rekordhöga elpriser i södra Sverige. Detta gör att våra kunders fakturor blir mycket högre än de är vana vid. Detta gäller kunder som har ett rörligt elhandelsavtal.

Varför har elpriset stigit så mycket?

Det är många faktorer i omvärlden som påverkar elpriset.

  • Stigande bränslepriser (kol och gas) i Europa
  • Torrt och vindstilla väder
  • Utbud och efterfrågan på el
  • Export – och importmöjligheter via kabelförbindelser gör att elpriser i Norden påverkas av priset i andra delar av Europa

När kommer elpriserna att gå ner igen?

Det ärliga svaret är att vi inte vet när elpriserna kommer gå ner. Det är en bred fråga som beror på många saker i vår omvärld. Om man ska ge ett allmänt svar så behöver framför allt gaspriset sjunka, då det lite förenklat är utvecklingen på gaspriset som styr elpriset i Europa. Att vi är mer beroende av priset på kontinenten beror delvis på att det har varit lite nederbörd och låg vindkraftsproduktion i sommar även i Europa.

Vad kan jag göra själv för att sänka mina elkostnader?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning. Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats

Jag har rörligt pris, är det billigare för mig att tvätta på natten?

Nej, med rörligt elpris påverkas inte fakturan av om du tvättar på dagen eller natten – det gäller endast om du har timpris.

Ska jag ha kvar mitt rörliga elhandelsavtal?

Priserna på marknaden svänger mycket just nu. Att skaffa fast pris nu när marknaden är på rekordnivåer är ingen bra idé eftersom du låser ditt avtal på ett väldigt högt pris under en längre tid. Det är bättre att ha kvar sitt rörliga.

Vad innebär timpris och för vem passar det?

Timpris innebär att din förbrukning har olika pris varje timme, till skillnad från ett rörligt avtal där du betalar ett snittpris för månadens timpriser.

Timpris kan vara förmånligt för dig som har möjlighet att styra när du förbrukar din el hemma. Det beror på att elpriset kan variera väldigt mycket över dygnet. Genom att flytta delar av din elförbrukning till när priset är mer förmånligt, kan du minska din elkostnad. Exempel på stora förbrukningsposter som är möjliga att styra är uppvärmning, elbilsladdning och körning av disk- och tvättmaskin.

Timprisavtal passar dock inte alla. Det krävs att du har ett intresse för att följa elprisutvecklingen och styr din förbrukning därefter. Har du inte möjlighet att göra det kan ett timpris i stället bli dyrare! Timpris lönar sig heller sällan om du bor i hyres- eller bostadsrätt.

Varför erbjuder ni inte elavtal med fast pris?

I nuvarande marknadssituation skulle priset i ett fastprisavtal vara väldigt högt. Det beror på att riskerna med ett fastprisavtal har ökat markant för elbolag, och denna risk behöver kunden som tecknar fastpris också vara med och betala. Med så stor osäkerhet i marknaden är det väldigt svårt att beräkna denna risk och därför erbjuder vi just nu inga fastprisavtal.

Vi rekommenderar

Just nu kan det kännas extra svårt att välja elavtal. Vår rekommendation utifrån rådande läge är att teckna ett avtal med rörligt elpris och avvakta hur marknaden utvecklar sig.

Osäkerheten kring prisbilden i vinter är mycket stor och det går därför inte att förutse vad elpriset kommer att bli. Även om priset på elmarknaden väntas att vara högt i höst och vinter kommer det sannolikt inte vara lika högt alla timmar. För dig som har möjlighet att vara flexibel i förbrukning och styra din elanvändning till de timmar på dygnet då priset är som lägst kan timprisavtal vara ett bra alternativ. Kontakta vår kundservice för att veta med om timprisavtal.

 

Uppdatering november 2022.

Vänligen besök Svenska Kraftnäts hemsida gällande det nya stödet för elanvändare.

https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/


 

Vi har som elnätsbolag fått i uppdrag att betala ut kompensation till kunder i vårt elnätsområde. Utbetalningen administreras av oss på Ljungby Energi till alla kunder i vårt nätområde, oavsett vilken leverantör du har för din elhandel.

Elpriskompenstaion för mars 2022

Regeringen har beslutat att förlänga elpriskompensationen för mars månad.

Du behöver inte göra någonting för att få ut din kompensation utan det sker automatiskt.
Kompensationen kommer att krediteras på fakturan som skickas ut i början på juli.

Kompensationen betalas ut enligt en ersättningstrappa baserat på den energiförbrukningen du haft under mars. Lägsta nivå på ersättningen betalas ut vid en förbrukning på 400 kWh per månad, där ges ersättning med 100 kr.
Högst kompensation får du som haft en elförbrukning på 2000 kWh per månad eller mer, där blir ersättningen 1000 kr.
Se trappan nedan.

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
400-699 100
700-999 200
1000 – 1199 300
1200-1399 400
1400-1599 500
1600-1699 600
1700-1799 700
1800-1899 800
1900-1999 900
2000 och över 1000

Elpriskompensation för december 2021, januari & februari 2022

Elpriskompensationen kommer att ske som en kreditering av fakturan vi skickar ut i maj.

Har du inte fått kompensationen som en kreditering på fakturan som skickades i början på maj så kommer du att få en utbetalning under månaden. Din faktura ska betalas i sin helhet, läs om utbetalning nedan.

Information kring utbetalning

Utbetalning kommer ske vecka 23. Om elpriskompensationen överstiger det fakturerade beloppet får du en utbetalning av resterande belopp, vilket sker några veckor efter fakturan skickats ut. För att vi ska kunna sätta in pengarna på ditt konto behöver du anmäla ditt kontonummer till kontoregistret hos Swedbank snarast. Du kan ha konto i vilken svensk bank som helst för att få din utbetalning.
Har du konto i Swedbank behöver du inte anmäla kontonummer.
OBS! Det är du som står på själva avtalet som behöver anmäla kontonummer för utbetalningen.

Anmäl ditt kontonummer
( https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.htmln )
Om du inte anmäler ditt kontonummer får du i stället en avi hemskickad som du kan lösa in digitalt via länken ovan, i butik eller på Swedbanks kontor.

Vem kommer få stödet?

För att vara berättigad till stöd ska du ha ett avtal med ett elnätsbolag och haft en förbrukning om minst 700 kWh per månad i december 2021, januari 2022 eller februari 2022.
Regeringen har beslutat att förlänga elpriskompensationen för mars månad. Läs mer HÄR:  https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/

Hur mycket kompensation kan du få?

Kompensationen betalas ut enligt en ersättningstrappa baserat på den energiförbrukningen du haft under december, januari och februari. Lägsta nivå på ersättningen betalas ut vid en förbrukning på 700 kWh per månad, där ges ersättning med 100 kr per månad, maximalt 300 kr. Högst kompensation får du som haft en elförbrukning på 2000 kWh per månad eller mer, där blir ersättningen 2000 kr per månad, maximalt 6000 kr.

Behöver du göra något?

Nej. Elpriskompensationen sker automatiskt och det krävs ingen insats ifrån dig.

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000

Information om din elfaktura
Vi får just nu en hel del samtal till kundservice som handlar om att många undrar varför denna månadsfaktura är så hög.

Fakturan som du nu har fått avser nov/dec, alternativt bara december.

Har du ett fastprisavtal?
Då tycker du kanske att fakturan ändå är högre än vad den brukar vara, och det beror på att din förbrukning varit högre än tidigare, dvs. de senaste månaderna har varit kallare än normalt, samt har de flesta mer belysning etc. igång under nov/dec.

Har du ett rörligt prisavtal?
Då har din faktura ett betydligt högre belopp än vad som är normalt. Det beror på den extremt höga prisbild som gäller i Sverige just nu. Du har i tidningar och nyhetsprogram fått information om detta, och det är inget som vi eller andra elhandelsbolag kan påverka. Det enda du kan göra just nu är att ”hantera din el” så bra som möjligt, dvs. ev. sänka temperaturen något, stänga av standby läget på TV mm.

På din faktura finns även en baksida
Vi uppmanar dig att läsa igenom även baksidan av fakturan, och vill du själv jämföra olika perioder mm, då kan du gå in på mina sidor där du loggar in med ditt bankid.

Det enklaste sättet att betala mindre, är att förbruka mindre el.

Elpriserna är fortsatt höga även för januari månad

Då elmarknaden varit extremt instabil senaste tiden så erbjuder vi endast rörligt pris i nuläget. Vid frågor kontakta kundservice på 0372-600 600.

Ljungby Energi har från och med mars ny leverantör av inkassotjänster. Skulder som inte betalas i tid kommer efter utsänd påminnelse att skickas till Visma Collectors för inkassoåtgärder.

Tänk på att kostnaderna för inkassohantering snabbt blir stora, se därför till att betala din faktura i tid för att undvika dessa avgifter. Har du problem med att betala en faktura är det alltid bra att ringa oss först, vi kan ofta hjälpa till att lösa problemet.

Vill du veta mer, kontakta kundservice på telefon 0372-600 600.

Nu har vi anslutit oss till Kivra vilket betyder att du som har en brevlåda där får dina fakturor från Ljungby Energi direkt dit och kan betala dem direkt där om du vill. Har du redan e-faktura i din internetbank försvinner naturligtvis inte den.

Från och med februari kommer vi även att upphöra med e-postfaktura till privatpersoner, så vill du ha din faktura elektroniskt efter detta ansluter du antingen e-faktura i din internetbank eller ansluter dig till Kivra.

Mer information om Kivra och hur du ansluter dig hittar du på deras hemsida www.kivra.se.