Fjärrvärme.

– ett klokt val!

Du slipper tänka på påfyllning av bränsle eller eldning, du slipper fundera på om det är varmvatten i kranen. Vi tar hand om detta åt dig. Fjärrvärme är inte bara en miljövänlig, effektiv och bekymmerfri lösning – det är också väldigt kostnadseffektivt.

Vi levererar fjärrvärme till ca 7000 hushåll i Ljungby, och givetvis till lokaler som Lasarettet, äldreboenden, affärslokaler, samt små och stora industrier.

Vad är fjärrvärme?

Våra hem behövs värmas upp under en stor del av året och fjärrvärme är ett av de smartaste och mest miljöanpassade sätten att göra detta. Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp – fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd.

Som namnet säger handlar det om värme som kommer någon annanstans ifrån. Istället för att varje hus har en egen panna levereras värmen från en central anläggning som med avancerad rening och kvalificerad personal kan drivas med olika slags bränslen. Det tjänar både hushållen och miljön på.

Ta gärna en titt på filmen om fjärrvärme nedan.

En film om fjärrvärme.

Fjärrvärme – en smart investering.

 • Miljöklokt – mindre försurande utsläpp, reducerad växthuseffekt och bättre luft.
 • Ekonomiskt – Stabil prisutveckling över tid.
 • Enkel och underhållsfri – Fjärrvärmecentralen låter inte, smutsar inte ner och kräver inget underhåll.

Här framställs fjärrvärmen.

I Ljungsjöverket produceras fjärrvärmen till ungefär 7000 hushåll i kommunen. Produktionen baseras huvudsakligen på förbränning av hushållsavfall och skogsflis (vid kallare väderlek kompletteras produktionen i första hand med två pelletspannor). Vid Ljungsjöverket finns dessutom två oljeeldade hetvattenpannor. De båda baslastpannorna på 18 MW respektive 16 MW har ett gemensamt ångsystem där ånga från processen valfritt kan styras till två olika turbiner för elproduktion.

Fjärrvärmen leds via en stamkulvert in till Ljungbys centrala delar för vidare distribution ut till kunderna. För att säkerställa prima fjärrvärmeleveranser finns ett flertal reservcentraler strategiskt utplacerade på ledningsnätet. De två största är belägna vid Gjuterigatan på södra industriområdet och i stadens sydvästra del vid Hansatorpsvägen.

Restprodukterna vid förbränningen såsom bottenaska och flygaska behandlas på olika sätt. Bottenaskan, vilken utgör ett bra konstruktionsmaterial, används till sluttäckning av kommunens avfallsanläggning vid Bredemad. Flygaskan, som betraktas som miljöfarligt avfall, fraktas i slutna behållare till ön Langöja i Norge för vidare behandling.

Intresserad av fjärrvärme?

Är du intresserad av fjärrvärme så fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!
  * är obligatoriska fält

  Fjärrvärme allt vanligare.

  Fjärrvärme skapar effektiva och miljöanpassade energilösningar som ger dig en enkel, trygg och bekväm värme. Från början byggdes fjärrvärmen i huvudsak ut till fastigheter med vattenburna system, men från millennieskiftet har vi arbetat efter ett ambitiöst program för att konvertera en- och tvåfamiljshus. I takt med stigande elpriser har även intresset för att konvertera eluppvärmda hus till fjärrvärme ökat.

  En annan orsak som ökar intresset för fjärrvärmekonvertering är att de nuvarande installationerna börjar närma sig sin tekniska livslängd, vilket betyder att radiatorer, varmvattenberedare och styrsystem behöver bytas ut. I takt med att vi nu slutfört utbyggnaden av de vattenburna systemen lägger vi därför mycket energi på förtätningar i befintliga områden, men också på att erbjuda konvertering av eluppvärmda hus.

  Kraftvärmeverk Ljungsjöverkets producerar alltså främst fjärrvärme, men kan även generera el med hjälp av två ångturbiner, en vid avfallspannan och en vid biopannan. Ångan från processen styrs i första hand till den senast installerade turbinen på 3 MW.

  Det har också blivit allt vanligare att många väljer att gå från bergvärme, frånluftsvärmepump med mera för att istället välja den tryggare och mer prisvärda fjärrvärmeleveransen.