Rörligt pris

Pris avser maj månad

75,04

öre/kWh inkl moms

Tim pris

Timpris innebär att man köper sin el den faktiska timmen som man förbrukar enligt spotpriset på Nord Pool.

Fast månadsavgift 30 kr (inklusive moms) tillkommer på alla avtal. Elnätskostnad tillkommer.

Vår el kommer huvudsakligen från vatten och biobränsle men även vind och sol. All el är ursprungsmärkt och fri från CO2-utsläpp.

Rörligt pris avser föregående månad.

Våra priser inkluderar alltid elcertifikat och miljömärkning!

De fasta priserna gäller med leveransstart nästkommande månadsskifte till anläggningar i elområde SE4 och anges i öre/kWh. För övriga starttider och elområden vänligen kontakta kundservice.