Miljöinformation.

Vanliga frågor.

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna som kommer till vår kundtjänst.

Dokument.

Hållbara bränslen.

Det här är ett hållbarhetsbesked

Lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier ställer krav på att vissa aktörer ska ha hållbarhetsbesked för de bränslen som används. Ett hållbarhetsbesked är ett bevis på att hanterade biodrivmedel och biobränslen är hållbara. Detta krävs för alla företag som producerar el, värme eller kyla med en anläggningseffekt om minst 20 MW. Hållbarhetsbesked behövs för att inte behöva räkna utsläpp från biobränslen som fossila inom EU ETS.

Ljungby Energi innehar hållbarhetsbesked sedan 2021-06-30, detta besked utfärdas av Energimyndigheten.

Allt bränsle som Ljungby Energi har förbränt under verksamhetsår 2023 för produktion av el och värme kommer ursprungligen från Sverige. De olika fraktioner som används är kommunaltavfall, verksamhetsavfall, skogsbränsle, RT-flis samt pellets.

Skogsbränsle är det bränsle som kommer obearbetat från skogen, hit hör bland annat grot, stubbar och rötskadat virke. RT-flis även kallat returträ, är ett återvunnet trädbränsle som tidigare använts till emballage, spill från byggnationer och rivning. Det finns olika typer av RT-flis, den flis som Ljungby Energi använder som bränsle är klassad som vit RT och är ett obehandlat träavfall. Pellets som används som bränsle framställs av restprodukter från skogsindustrin.

Kommunalt avfall och verksamhetsavfall har en biomassfraktion på ca 55 % denna del räknas därför som biogen.