Miljöinformation.

Biobränslet som Ljungby Energi använde under verksamhetsår 2022 för produktion av el och värme kommer ursprungligen från Sverige. De olika fraktioner som används är hushållsavfall, skogsbränsle, RT-flis samt pellets. Hushållsavfall har en biomassfraktion på ca 55 % och den delen räknas därför som biogen. Skogsbränsle är det bränsle som kommer obearbetat från skogen, hit hör bland annat grot, stubbar och rötskadat virke. RT-flis även kallat returträ, är ett återvunnet trädbränsle som tidigare använts till emballage, spill från byggnationer och rivning. Det finns olika typer av RT-flis, den flis som Ljungby Energi använder som bränsle är klassad som vit RT och är ett obehandlat träavfall. Pellets som används som bränsle framställs av restprodukter från skogsindustrin.

Vanliga frågor.

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna som kommer till vår kundtjänst.

Dokument.

Länkar.