Konsumenträtt.

Vi eftersträvar alltid att göra vårt bästa för dig som kund.

I första hand är det vår kundservice som hjälper dig med ditt ärende. Här finns kontaktinformation för vår kundservice.

Inte nöjd?

Skulle du inte vara nöjd med hur ditt ärende behandlats av vår kundservice vill vi att du kontaktar oss via mejl eller brev så kommer personer i vår ledningsgrupp att titta på frågan igen.
Adressen är:

Ljungby-Energinät AB
Box 262
341 25 Ljungby

E-post: kundkontakt@ljungby-energi.se, skriv ”Reklamation” i rubriken.

Rådgivning och tvistlösning.

Du kan också få hjälp och rådgivning hos oberoende parter. Du kan till exempel vända dig till någon av följande:
Konsumenternas energimarkandsbyrå svarar på frågor som rör el, fjärrvärme och gas.
Kommunens konsumentrådgivning kan ge stöd och råd i ett flertal ärenden.
Allmänna reklamationsnämnden prövar tvister mellan näringsidkare och konsumenter.
Energimarknadsinspektionen är elmarknadens tillsynsmyndighet. Dem kan du kontakta om du har klagomål på elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet.
Allmän domstol, du kan låta domstol pröva ditt ärenden, du bör dock först vända dig till ett ombud, till exempel en advokat, för att bedöma ditt ärende.

Läs mer.

Här kan du läsa en sammanfattning av de viktigaste punkterna i ellagen som berör dina rättigheter som konsument.

riksdagens hemsida kan du läsa hela ellagen

Här kan du läsa mer om konsumenträtt och energi:
Konsumentverket
Energimyndigheten
Svensk Energi