Vi köper din el.

Producerar du egen el?

– Vi köper gärna överskottet ifrån din solcellsanläggning.

Vi köper ditt överskott.

Är du elhandelskund hos oss sedan tidigare så får du automatiskt ett produktionsavtal med oss när du startar igång din solcellsanläggning.
(Förutsatt att Ljungby Energinät fått en slutanmälan från din elektriker.)

Har du däremot ett elhandelsavtal med någon annan så måste du byta till oss innan vi kan köpa din överskottsproduktion. Kontakta oss så hjälper vi dig med det.

Du får sedan betalt för din överskottsel med timpris ifrån Nord Pool (elbörsen) vilket innebär att du får betalt exakt vad värdet är för elen den timmen som du producerar och matar ut el på elnätet. Utöver detta så får du 5 öres påslag per kWh som du säljer till oss.

Skulle du sälja mer till oss än vad du förbrukar så läggs det som tillgodo på din faktura.
Om du ha ett överskott 1 april så kommer det att betalas ut.

Vill du garantera att din producerade el säljs vidare som grön el läs mer nedan.

Ursprungsgarantier – Cesar.

Ersättning för ursprungsgarantier.

För att säkerställa att vi säljer förnybar el till våra konsumenter så behöver vi ursprungsgarantier. Dessa ursprungsgarantier kommer ifrån varje anläggning som är klassad som förnybar (sol, vind, vatten och biobränsle) och det hanteras utav Energimyndigheten.

De har ett system som heter Cesar där man kan registrera sin solcellsanläggning och därmed få tilldelning av ursprungsgarantier. Man får 1 ursprungsgaranti per 1000 kWh som matas ut på elnätet. Sedan kan man välja att föra över den till Ljungby Energi AB som använder den för att säkerställa förnybar el till våra kunder.

Läs vår guide om hur du skapar ett konto här

Vi ersätter varje kund som väljer att föra över sina ursprungsgarantier till oss.

Detta gör vi en gång per år och man får betalt för snittet utav marknadsvärdet för föregående år.

Exempel på ersättning för ursprungsgarantier.
Du producerar 12 000 kWh och säljer 8000 kWh till oss. Du får då 8 stycken ursprungsgarantier som exempelvis värderas till 50 kr stycket. Detta innebär att du får betalt 8 x 50kr från oss som avdrages på din faktura i början av året.

Solkarta.

Förutsättningarna för solenergi på våra nordliga breddgrader kan vara riktigt goda. På många ställen i Sverige lönar det sig att satsa på solenergi och solinstrålningen.

Med solkartan kan du se hur mycket el du kan producera på taket på din fastighet.

Klicka på ditt hustak för att se hur mycket el en solcellsanläggning på ditt tak kan producera. Med hjälp av kartan kan du se vilka delar av taket som har mest solinstrålning och ungefär hur mycket el som kan produceras under ett år. Beräkningarna ska ses som en uppskattning.

Solkarta är ett hjälpmedel för att bedöma vilken årlig produktion en solcellsanläggning kan ge.
Förutsättningarna varierar med var på fastigheten solpanelerna installeras – söderläge är alltid att föredra för maximal produktion.