Om Ljungby Energi.

Ljungby Energi AB är den lokala energikoncernen i kommunen. Vi skall på ett effektivt och affärsmässigt sätt medverka till att utveckla vår kommun som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort för industrier och privatpersoner genom att tillhandahålla våra kunder uthålligt låga och konkurrenskraftiga priser för fjärrvärme samt el- och fibernät. Syftet med bolaget är vidare att genom hög tillgänglighet och god produktkvalitet verka för en hög kundnytta och för att tillgodose våra kunders intresse. Vi arbetar för trygg energiförsörjning och personlig service till alla våra kunder. Fjärrvärme och fibernät utvecklas mycket gynnsamt. Villaområdena är nu till stor del utbyggda med fjärrvärme och de kommande åren sker förtätningar i redan etablerade områden. I samband med fjärrvärmeutbyggnaden har tomrör för optofiber lagts ned vilket underlättar vår introduktion av fibertjänst och TV-utbud till intresserade kunder.

Dotterbolaget Ljungby Energinät AB svarar för distribution av el och fjärrvärme huvudsakligen i Ljungby tätort. Nätbolaget har också skapat ett lokalt höghastighetsnät för data- och telefontrafik baserat på optofiber och radiokommunikation. Vi är totalt 50 fast anställda och har beredskap dygnet runt för felanmälan. Huvudkontoret är beläget vid fjärrvärmeverket, på Märta Ljungbergsvägen 61. Vi fortsätter utbyggnaden av fibernätet till både villor och hyreshus i Ljungby centralort samt i flera områden på landsbygden.