Just nu är elpriset väldigt högt

Just nu är elpriserna väldigt höga. Nedan försöker vi förklara varför och hur ni själva kan göra för att sänka era elkostnader.

Varför är min faktura mycket högre än den brukar?

Just nu har vi rekordhöga elpriser i södra Sverige. Detta gör att våra kunders fakturor blir mycket högre än de är vana vid. Detta gäller kunder som har ett rörligt elhandelsavtal.

Varför har elpriset stigit så mycket?

Det är många faktorer i omvärlden som påverkar elpriset.

  • Stigande bränslepriser (kol och gas) i Europa
  • Torrt och vindstilla väder
  • Utbud och efterfrågan på el
  • Export – och importmöjligheter via kabelförbindelser gör att elpriser i Norden påverkas av priset i andra delar av Europa

När kommer elpriserna att gå ner igen?

Det ärliga svaret är att vi inte vet när elpriserna kommer gå ner. Det är en bred fråga som beror på många saker i vår omvärld. Om man ska ge ett allmänt svar så behöver framför allt gaspriset sjunka, då det lite förenklat är utvecklingen på gaspriset som styr elpriset i Europa. Att vi är mer beroende av priset på kontinenten beror delvis på att det har varit lite nederbörd och låg vindkraftsproduktion i sommar även i Europa.

Vad kan jag göra själv för att sänka mina elkostnader?

Att minska den egna elkonsumtionen är det som kortsiktigt får störst påverkan på din elräkning. Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig förbrukats

Jag har rörligt pris, är det billigare för mig att tvätta på natten?

Nej, med rörligt elpris påverkas inte fakturan av om du tvättar på dagen eller natten – det gäller endast om du har timpris.

Ska jag ha kvar mitt rörliga elhandelsavtal?

Priserna på marknaden svänger mycket just nu. Att skaffa fast pris nu när marknaden är på rekordnivåer är ingen bra idé eftersom du låser ditt avtal på ett väldigt högt pris under en längre tid. Det är bättre att ha kvar sitt rörliga.

Vad innebär timpris och för vem passar det?

Timpris innebär att din förbrukning har olika pris varje timme, till skillnad från ett rörligt avtal där du betalar ett snittpris för månadens timpriser.

Timpris kan vara förmånligt för dig som har möjlighet att styra när du förbrukar din el hemma. Det beror på att elpriset kan variera väldigt mycket över dygnet. Genom att flytta delar av din elförbrukning till när priset är mer förmånligt, kan du minska din elkostnad. Exempel på stora förbrukningsposter som är möjliga att styra är uppvärmning, elbilsladdning och körning av disk- och tvättmaskin.

Timprisavtal passar dock inte alla. Det krävs att du har ett intresse för att följa elprisutvecklingen och styr din förbrukning därefter. Har du inte möjlighet att göra det kan ett timpris i stället bli dyrare! Timpris lönar sig heller sällan om du bor i hyres- eller bostadsrätt.

Varför erbjuder ni inte elavtal med fast pris?

I nuvarande marknadssituation skulle priset i ett fastprisavtal vara väldigt högt. Det beror på att riskerna med ett fastprisavtal har ökat markant för elbolag, och denna risk behöver kunden som tecknar fastpris också vara med och betala. Med så stor osäkerhet i marknaden är det väldigt svårt att beräkna denna risk och därför erbjuder vi just nu inga fastprisavtal.

Vi rekommenderar

Just nu kan det kännas extra svårt att välja elavtal. Vår rekommendation utifrån rådande läge är att teckna ett avtal med rörligt elpris och avvakta hur marknaden utvecklar sig.

Osäkerheten kring prisbilden i vinter är mycket stor och det går därför inte att förutse vad elpriset kommer att bli. Även om priset på elmarknaden väntas att vara högt i höst och vinter kommer det sannolikt inte vara lika högt alla timmar. För dig som har möjlighet att vara flexibel i förbrukning och styra din elanvändning till de timmar på dygnet då priset är som lägst kan timprisavtal vara ett bra alternativ. Kontakta vår kundservice för att veta med om timprisavtal.