Från och med 2024-01-01 gäller nya elnätspriser och en ny prismodell för Ljungby Energinät AB, vilket i enlighet med allmänna villkor härmed meddelas.

Samtliga säkringsabonnemang höjs med 5%. För överföringsavgiften införs en ny prismodell som till viss del är rörlig och följer Nordpools spotpris. Anledningen till förändringen är för att matcha prissättningen från överliggande nät.
Den nya elöverföringsavgiften beräknas enligt nedan:
Elöverföringsavgiften = m + k * P t, e (öre/kWh)
m = fast avgift / kWh
k = förlustkoefficient (summa av överföringsförluster i överliggande nät och lokalnät)
P t,e = Månadsmedelpriser baserat på Nordpools timpriser för elprisområde 4 (öre/kWh)

Läs mer under prislista för att se räkneexempel.

Idag KL 16:30 har vi ett planerat strömavbrott i Berghem och Kånna högar. Arbetet är klart senast 18:30.

Från och med 2022-07-01 gäller nya elnätspriser för Ljungby Energinät AB, vilket i enlighet med allmänna villkor härmed meddelas.

Överföringsavgiften förändras med 1,6 öre/kWh exkl moms (2 öre/kWh inkl moms) för samtliga abonnemang. För våra säkringskunder innebär det att ny överföringsavgift blir 13,62 öre/kWh inklusive moms. De fasta priserna (abonnemangsavgifterna) är oförändrade. Ändringen beror oavkortet på en höjning för vårt överordnade nät, vilket innebär att vårt nät drabbats av motsvarande kostnadsökning.

Information om din elfaktura
Vi får just nu en hel del samtal till kundservice som handlar om att många undrar varför denna månadsfaktura är så hög.

Fakturan som du nu har fått avser nov/dec, alternativt bara december.

Har du ett fastprisavtal?
Då tycker du kanske att fakturan ändå är högre än vad den brukar vara, och det beror på att din förbrukning varit högre än tidigare, dvs. de senaste månaderna har varit kallare än normalt, samt har de flesta mer belysning etc. igång under nov/dec.

Har du ett rörligt prisavtal?
Då har din faktura ett betydligt högre belopp än vad som är normalt. Det beror på den extremt höga prisbild som gäller i Sverige just nu. Du har i tidningar och nyhetsprogram fått information om detta, och det är inget som vi eller andra elhandelsbolag kan påverka. Det enda du kan göra just nu är att ”hantera din el” så bra som möjligt, dvs. ev. sänka temperaturen något, stänga av standby läget på TV mm.

På din faktura finns även en baksida
Vi uppmanar dig att läsa igenom även baksidan av fakturan, och vill du själv jämföra olika perioder mm, då kan du gå in på mina sidor där du loggar in med ditt bankid.

Det enklaste sättet att betala mindre, är att förbruka mindre el.

Elpriserna är fortsatt höga även för januari månad

Då elmarknaden varit extremt instabil senaste tiden så erbjuder vi endast rörligt pris i nuläget. Vid frågor kontakta kundservice på 0372-600 600.

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Det betyder att energiskatten kommer på din nätfaktura från Ljungby Energinät som avser elanvändning från och med 1 januari 2018, denna faktura kommer till dig i februari eller mars beroende på hur ofta du får fakturor.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från ditt elnätsföretag blir högre.

Dina elkostnader består av tre delar:

  • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
  • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
  • Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 33,1 öre per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

 

*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per januari 2018.