Nya elnätspriser och ny prismodell

Från och med 2024-01-01 gäller nya elnätspriser och en ny prismodell för Ljungby Energinät AB, vilket i enlighet med allmänna villkor härmed meddelas.

Samtliga säkringsabonnemang höjs med 5%. För överföringsavgiften införs en ny prismodell som till viss del är rörlig och följer Nordpools spotpris. Anledningen till förändringen är för att matcha prissättningen från överliggande nät.
Den nya elöverföringsavgiften beräknas enligt nedan:
Elöverföringsavgiften = m + k * P t, e (öre/kWh)
m = fast avgift / kWh
k = förlustkoefficient (summa av överföringsförluster i överliggande nät och lokalnät)
P t,e = Månadsmedelpriser baserat på Nordpools timpriser för elprisområde 4 (öre/kWh)

Läs mer under prislista för att se räkneexempel.