Elpriskompensation

Uppdatering november 2022.

Vänligen besök Svenska Kraftnäts hemsida gällande det nya stödet för elanvändare.

https://www.svk.se/stod-till-elanvandare/


 

Vi har som elnätsbolag fått i uppdrag att betala ut kompensation till kunder i vårt elnätsområde. Utbetalningen administreras av oss på Ljungby Energi till alla kunder i vårt nätområde, oavsett vilken leverantör du har för din elhandel.

Elpriskompenstaion för mars 2022

Regeringen har beslutat att förlänga elpriskompensationen för mars månad.

Du behöver inte göra någonting för att få ut din kompensation utan det sker automatiskt.
Kompensationen kommer att krediteras på fakturan som skickas ut i början på juli.

Kompensationen betalas ut enligt en ersättningstrappa baserat på den energiförbrukningen du haft under mars. Lägsta nivå på ersättningen betalas ut vid en förbrukning på 400 kWh per månad, där ges ersättning med 100 kr.
Högst kompensation får du som haft en elförbrukning på 2000 kWh per månad eller mer, där blir ersättningen 1000 kr.
Se trappan nedan.

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
400-699 100
700-999 200
1000 – 1199 300
1200-1399 400
1400-1599 500
1600-1699 600
1700-1799 700
1800-1899 800
1900-1999 900
2000 och över 1000

Elpriskompensation för december 2021, januari & februari 2022

Elpriskompensationen kommer att ske som en kreditering av fakturan vi skickar ut i maj.

Har du inte fått kompensationen som en kreditering på fakturan som skickades i början på maj så kommer du att få en utbetalning under månaden. Din faktura ska betalas i sin helhet, läs om utbetalning nedan.

Information kring utbetalning

Utbetalning kommer ske vecka 23. Om elpriskompensationen överstiger det fakturerade beloppet får du en utbetalning av resterande belopp, vilket sker några veckor efter fakturan skickats ut. För att vi ska kunna sätta in pengarna på ditt konto behöver du anmäla ditt kontonummer till kontoregistret hos Swedbank snarast. Du kan ha konto i vilken svensk bank som helst för att få din utbetalning.
Har du konto i Swedbank behöver du inte anmäla kontonummer.
OBS! Det är du som står på själva avtalet som behöver anmäla kontonummer för utbetalningen.

Anmäl ditt kontonummer
( https://www.swedbank.se/privat/betala-och-overfora/konton/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister.htmln )
Om du inte anmäler ditt kontonummer får du i stället en avi hemskickad som du kan lösa in digitalt via länken ovan, i butik eller på Swedbanks kontor.

Vem kommer få stödet?

För att vara berättigad till stöd ska du ha ett avtal med ett elnätsbolag och haft en förbrukning om minst 700 kWh per månad i december 2021, januari 2022 eller februari 2022.
Regeringen har beslutat att förlänga elpriskompensationen för mars månad. Läs mer HÄR:  https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/

Hur mycket kompensation kan du få?

Kompensationen betalas ut enligt en ersättningstrappa baserat på den energiförbrukningen du haft under december, januari och februari. Lägsta nivå på ersättningen betalas ut vid en förbrukning på 700 kWh per månad, där ges ersättning med 100 kr per månad, maximalt 300 kr. Högst kompensation får du som haft en elförbrukning på 2000 kWh per månad eller mer, där blir ersättningen 2000 kr per månad, maximalt 6000 kr.

Behöver du göra något?

Nej. Elpriskompensationen sker automatiskt och det krävs ingen insats ifrån dig.

Förbrukning per månad (kWh) Stöd per månad (kr)
700 – 899 100
900 – 999 200
1000 – 1099 300
1100 – 1199 400
1200 – 1299 500
1300 – 1399 700
1400 – 1499 900
1500 – 1599 1100
1600 – 1699 1300
1700 – 1799 1500
1800 – 1899 1700
1900 – 1999 1900
Över 2000 2000