Förändringar i paketen från C More

Från 1:e maj så förändras merparten av C More’s kanalpaket. Se vad som ändras nedan. Berörda kunder har blivit informerade via brev.

Prishöjning C More standard
Priset för paketet C More standard höjs från 149 till 199 kr/mån.

Prissänkning C More premium
Priset för paketet C More premium sänks från 524 till 499 kr/mån.

Nytt paket C More stor
Det gamla paketet C More family byter namn till C More stor.

C More sport läggs ner.
Paketet C More sport läggs ner och befintliga kunder flyttas över till C More premium.