Fjärrvärmemätaren ska bytas med ett 10-års intervall och nu kommer vi till området kring Astrad och Replösa.

Tekniker kommer att ringa på i samband med att de är i området alternativt kommer du bli kontaktad i förväg.

Arbetet utförs av personal från Ljungby Energi eller Ohlssons rör och är kostnadsfritt för dig som kund.

2023-05-29 är fjärrvärmen avstängd på delas av Astrad- och Replösaområdet.
Berörda kunder har blivit aviserade.
Arbetet beräknad att vara färdigt kl 15:00.

Under 2023 kommer vi byta ut fjärrvärmemätaren hos många av våra kunder.
Det är vår egna personal tillsammans med personal från Ohlsons rör som utför bytet.

Arbetet på cykelvägen längs banvallsleden mellan Ljungby och Lagan går nu mot sitt slutskede.
Efter en ytterst sträng vinter som inneburit en viss försening i arbetet så har vi nu som målsättning att
cykelvägen från Ljungby och fram till Åbyforsvägen i Lagan ska vara klar och nyasfalterad till den 21:e juni.

Vi tackar för visad hänsyn och förståelse under byggtiden.

Inom kort startar vårt stora projekt med att bygga ut vår fjärrvärmeledning till Lagan. Detta innebär att cykelvägen mellan Ljungby och Lagan (som går via Banvallsleden) kommer vara avstängd under byggtiden.
Planerad byggtid är 2017-10-01 – 2018-04-30, vilken innebär att det enligt planeringen ska vara nyasfalterad cykelväg fr o m 1:e maj 2018.
Vi tar ännu inte emot några intresseanmälningar för fjärrvärmeanslutningar i Lagan. I början av 2018 återkommer vi med mer information.
Vår schaktentreprenör är Gustav R Johansson.