Byte av fjärrvärmemätare i Astrad- och Replösaområdet

Fjärrvärmemätaren ska bytas med ett 10-års intervall och nu kommer vi till området kring Astrad och Replösa.

Tekniker kommer att ringa på i samband med att de är i området alternativt kommer du bli kontaktad i förväg.

Arbetet utförs av personal från Ljungby Energi eller Ohlssons rör och är kostnadsfritt för dig som kund.