Elnätsavgiften

Vad används elnätsavgiften till?
En viktig del är investeringar för att säkra dagens elnät, men också för att bygga framtiden.

Investeringar i elnätet
Staden växer och företag expanderar och elnätet behöver anpassas för framtida behov. Pengarna går bland annat till att uppgradera gammal teknik, skapa nya tekniska lösningar samt bygga nytt elnät där nya områden växer fram.

Beredskap, underhåll och drift
Ljungby Energinät har beredskap dygnet runt- året runt.
Om det mot förmodan skulle bli strömavbrott, finns vi här för att snabbt lösa problemen. Om utrustning måste bytas ut så fixar vi det. Det handlar till exempel om nya kablar i marken, nya nät och fördelningsstationer.

Överföring av el
Som nätägare ansvarar vi för att distribuera elen genom elnätet. Din elnätsavgift täcker kostnader för att transportera el från kraftverken till dig och ditt hem.

Mätning och anslutning
I ditt hem finns en elmätare som registrerar hur mycket el som används och som vi läser av automatiskt. Vi hjälper även dig när du ansluter dig eller säger upp ditt elavtal.

Nätförluster
Överföringsavgiften ska också täcka de kostnader som skapas av nätförluster – allt från nationellt, till regionalt och lokalt nät.

Framtidens elnät
Framtidens elnät ska klara av att ansluta fler, vara mer flexibelt och samtidigt ha högsta leveranssäkerhet. Vi ska skapa förutsättningar för mer förnybar elproduktion från exempelvis solceller. Flera av våra kunder investerar i egen elproduktion och blir därmed en del av det stora elsystemet och matar in el på nätet.

”Vårt elnät är idag 586km långt och vi har just nu 985st kabelskåp. Nästan hela vårt elnät ligger nergrävt i marken och vi är mycket stolta över vår höga leveranssäkerhet på 99,99%”