Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning
Just nu utför vi en nöjdkundundersökning där våra kunder får möjlighet att uttrycka sina åsikter om oss.
Vi uppskattar alla som tar sig tid och hjälper oss i denna undersökning som inte tar många minuter.
Man kan komma att bli kontaktad via mail eller telefon.
Undersökningen genomförs av det studentdrivna bolaget HandelsConsulting i Göteborg på uppdrag av Ljungby Energi.