Planerat elavbrott 2024-02-16

Vi kommer utföra ett planerat arbete i elnätet vilket kommer innebära strömavbrott på Sågargatan och Ågårdsvägen 70 och österut.

Det planerade avbrottet kommer vara 2024-02-16 mellan kl 09:45-12:00.