,

Planerat avbrott 2023-08-31

2023-08-31 har vi ett planerat avbrott på fibernätet på Hjortstigen, Parkgatan, Ågårdsvägen och Norra Järnvägsgatan.

Berörda kunder har blivit aviserade.

Cirkatider för arbetet är 09:00-14:00.

Avbrottet beror på ett förstärkningsarbete i området.