,

Planerat avbrott 2023-08-30

2023-08-30 har vi ett planerat avbrott på fibernätet på Parkgatan, Ågårdsvägen, Älgstigen och Hjortstigen.

Berörda kunder har blivit aviserade.

Cirkatider för arbetet är 09:00-14:00.

Avbrottet beror på ett förstärkningsarbete i området.