,

Planerat avbrott 2023-09-21

2023-09-21 har vi ett planerat avbrott på fibernätet på Björnbärsvägen och Smultronvägen.

Berörda kunder har blivit aviserade.

Cirkatider för arbetet är 09:00-14:00.

Avbrottet beror på ett förstärkningsarbete i området.