Planerat strömavbrott 2024-03-05

Vi har ett planerat elavbrott 2024-03-05 kl 10:00-10:30.
Avbrottet berör kunder på Åsgatan, Kämpegatan, Nygatan, Sunnerbostigen, Skolgatan, Ekstigen, Klintstigen.