Planerat avbrott 2023-06-20

2023-06-20 har vi ett planerat avbrott på fibernätet på Hjortstigen, Parkgatan och Norra Järnvägsgatan.

Berörda kunder har blivit aviserade.

Cirkatider för arbetet är 09:00-14:00.

Avbrottet beror på ett förstärkningsarbete i området.