Planerat avbrott 2023-06-08

2023-06-08 har vi ett planerat avbrott på fibernätet på Råbockstigen.

Berörda kunder har blivit aviserade.

Cirkatider för arbetet är 09:00-14:00.

Avbrottet beror på ett förstärkningsarbete i området.