Driftstörning fjärrvärme på pilfinksvägen

Vi ska göra ett servicearbete på fjärrvärmenätet och då kommer värmen och varmvattnet att vara tillfälligt avstängt.

Gata som påverkas: Pilfinksvägen
Tid: torsdag 1:e december mellan kl 12:00-17:00.