Avbrott på fjärrvärme Vråken/Strömgatan

Vi måste göra ett avbrott på fjärrvärmen på Torsdag 24/11 mellan kl. 09:00-13:00.
Fastigheter som berörs är Vråken på Strömgatan och 3 villor på Sågargatan.