2024-03-20 har vi ett planerat avbrott på fibernätet i Odensjö, Byholma, Lidhult och Vrå.

I Lidhult och Vrå påverkas endast vår TV-tjänst.

Berörda kunder har blivit aviserade.

Cirkatider för arbetet är 10:00-14:00.

Avbrottet beror på ett förstärkningsarbete i området.

Vi har ett planerat elavbrott 2024-03-05 kl 10:00-10:30.
Avbrottet berör kunder på Åsgatan, Kämpegatan, Nygatan, Sunnerbostigen, Skolgatan, Ekstigen, Klintstigen.

2024-02-23 har vi ett planerat strömavbrott på Strömgatan 18, 20, 22, 24, 26 och 28.

Berörda kunder har blivit informerade.

Cirkatider för arbetet är 09:45-12:00.

2024-02-28 har vi ett planerat avbrott på fibernätet på Påalsvägen och Vägafors.

Berörda kunder har blivit aviserade.

Cirkatider för arbetet är 09:00-14:00.

Avbrottet beror på ett förstärkningsarbete i området.

2024-02-27 har vi ett planerat avbrott på fibernätet på Påalsvägen och Vägafors.

Berörda kunder har blivit aviserade.

Cirkatider för arbetet är 09:00-14:00.

Avbrottet beror på ett förstärkningsarbete i området.

Vi kommer utföra ett planerat arbete i elnätet vilket kommer innebära strömavbrott på Sågargatan och Ågårdsvägen 70 och österut.

Det planerade avbrottet kommer vara 2024-02-16 mellan kl 09:45-12:00.

2024-02-14 har vi ett planerat avbrott på fibernätet på Klotvägen, Påalsvägen och Vägafors.

Berörda kunder har blivit aviserade.

Cirkatider för arbetet är 09:00-14:00.

Avbrottet beror på ett förstärkningsarbete i området.

2024-02-13 har vi ett planerat avbrott på fibernätet på Klotvägen och Påalsvägen.

Berörda kunder har blivit aviserade.

Cirkatider för arbetet är 09:00-14:00.

Avbrottet beror på ett förstärkningsarbete i området.

Det är för närvarande ingen bild på SVT1 både digitalt och analogt. Leverantören arbetar med att få tillbaka bilden.

Uppdatering kl 10:30:
Bilden är nu tillbaka. SVT1 var bort mellan ca kl 09:00-10:30.

Det är för tillfället driftstörning på SVT1 och SVT2 både analogt och digitalt.

Uppdatering 2023-12-13 kl 15:20
Bilden på SVT1 och SVT2 är nu tillbaka både analogt och digitalt men med lokalsändningar från Jönköping.

Uppdatering 2023-12-13 kl 16:19
Nu körs även lokalsändningarna från Småland.