Störning på fjärrvärmeleveransen

Efter strömavbrottet i tisdags 2024-04-09 så har vi störningar på värmeleveranserna och det märks mest när man tappar varmvatten. Vi arbetar med att åtgärda problemen.