Planerat avbrott 2024-02-13

2024-02-13 har vi ett planerat avbrott på fibernätet på Klotvägen och Påalsvägen.

Berörda kunder har blivit aviserade.

Cirkatider för arbetet är 09:00-14:00.

Avbrottet beror på ett förstärkningsarbete i området.