Tillfällig driftstörning på fjärrvärmen

Tillfälligt avbrott på fjärrvärmen idag 11/4 2023
Följande gator är påverkade: Lingonstigen, Skogsvägen, Krokvägen, Donationsgatans dagis, Braxen/ Svanen.
Avbrottet kommer ske någon gång mellan 13:00-15:00.