Driftstörning på fjärrvärmen Bolmstadsvägen och Rönnäsvägen

Det är för närvarande fel på fjärrvärmen i området kring Bolmstadsdvägen och Rönnäsvägen.

Problemen åtgärdades ca kl 18:40.