Omskarvning av fiber

Vi kommer utföra omskarvning av fiber i en av våra noder.

När 2023-01-17
Klockan 09:30-14:00.

Påverkade adresser:
Drottninggatan 52
Källgatan 4
Källgatan 6
Källgatan 8
Källgatan 12
Källgatan 14
Källgatan 16
Drottninggatan 50
Drottninggatan 48
Olstorpsgatan 7
Olstorpsgatan 5
Olstorpsgatan 3
Olstorpsgatan 1
Olstorpsgatan 12A
Olstorpsgatan 12B
Olstorpsgatan 12C
Olstorpsgatan 12D
Olstorpsgatan 12E
Olstorpsgatan 12F
Olstorpsgatan 10A
Olstorpsgatan 10B
Olstorpsgatan 10C
Olstorpsgatan 10D
Olstorpsgatan 10E
Olstorpsgatan 10F
Olstorpsgatan 8A
Olstorpsgatan 8B
Olstorpsgatan 8C
Olstorpsgatan 8D
Olstorpsgatan 8E
Olstorpsgatan 8F
Olstorpsgatan 6A
Olstorpsgatan 6B
Olstorpsgatan 6C
Olstorpsgatan 6D
Olstorpsgatan 6E
Olstorpsgatan 6F
Olstorpsgatan 4A
Olstorpsgatan 4B
Olstorpsgatan 4C
Olstorpsgatan 4D
Olstorpsgatan 4E

Fungerar er tjänst inte efter kl 14:00 så starta om all er utrustning. Fungerar det fortfarande inte felanmäler ni det till er tjänsteleverantör.